โบว์ชัวร์ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1 กรุงเทพมหานคร

โบว์ชัวร์ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 3/1
โบว์ชัวร์ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 3/1

รายละเอียดบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1

 • อาคารชุด 5 ชั้น มีลิฟท์
 • ห้องชุดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 32 ตารางเมตร
 • 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
 • จำนวน 1,612 ห้อง
 • บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1 เป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 เฟส 2
 • พิกัด (Google Map): 13.720916, 100.822222

เอกสารใช้สำหรับจองห้องชุด

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบรับรองรายได้
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • ชำระเงินจอง ทำสัญญาได้ทันที

สนใจจองได้ที่

 • สำนักงานโครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 อาคาร 35
 • โทรศัพท์ 08 5487 8643
 • Call center: 1615

ความแตกต่างระหว่างอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1 กับอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเดิม

 • มีลิฟท์
 • วัสดุตกแต่งภายในห้องที่ดีกว่า
ราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1
ประเภทอาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น (มีลิฟท์) จำนวนหน่วย ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) ราคาขาย เงินสด เงินล่วงหน้า (เงินจอง) จำนวนเงินที่เหลือ
วันทำสัญญา งวดที่ 1 (บาท) ทำสัญญาผ่อนชำระ 23 งวด งวดละ (บาท/เดือน) กรณีชำระเงินสด (บาท) กรณีผ่อนชำระกับสถาบันการเงิน (บาท/เดือน)
ปีที่ 1-3 ปีที่ 4-20
ชั้น 5 324 32 660,000 5,000 2,900 588,300 3,874 4,313
ชั้น 4 324 32 650,000 5,000 2,800 580,600 3,824 4,257
ชั้น 3 324 32 640,000 5,000 2,700 572,900 3,773 4,200
ชั้น 2 324 32 630,000 5,000 2,600 565,200 3,722 4,144
ชั้น 1 316 32 630,000 5,000 2,600 565,200 3,722 4,144
รวม 1,612

หมายเหตุ:

 • พื้นที่ส่วนขาด-เกิน คิดตารางเมตรละ 19,688-20,625 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยผ่อนชำระกับธนาคารโดยประมาณ ดังนี้
  – อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวพิเศษ คิดร้อยละ 4.975 ต่อปี (MRR-2)
  – อัตราดอกเบี้ยปีที่ 4-20 คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวพิเศษ คิดร้อยละ 6.475 ต่อปี (MRR-0.5)
  – อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามธนาคารที่รับจำนองกำหนด (ธอส. ณ สิงหาคม 2557 MRR = 6.975%)
  (อัตราการผ่อนชำระกับธนาคารต่อเดือนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้ เช่น อายุ รายได้ และอื่นๆ ซึ่งธนา่คารที่รับจำนองจะเป็นผู้พิจารณา)

ข้อความตามที่แจ้งนี้ การเคหะแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โบว์ชัวร์ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 3/1
โบว์ชัวร์ บ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 3/1
ตารางราคาขาย โครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 3/1
ตารางราคาขาย โครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail